Miesto: Lurdy Konferenčné stredisko, Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

29.04.2014

Vážení návštevníci!

Prezentácie uvedené na workshope organizovanom organizáciami Emek Np Kft a Dry Fermentation Biogas, n.o.  projektu BioCycle nájdete tu.

Prednášajúci:

  • Sümegi Zoltán, EMEK nonprofit Kft.
  • Zuzana Forróová, Dry Fermentation Biogas n.o.
  • Mgr. Czibula Kristián, EMEK nonprofit Kft.
  • Csányi Ferenc, Első Magyar Algatechnika Kft. (Prvá Maďarská Riasová Technika Kft.)
  • Fazekas Flóra Franciska
  • Dr. Stündl László PhD., Debrecínska univerzita

BioCycle 1. medzinárodný workshop – pozvánka

Prezentácie:
Prez_Czibula_1
Prez_Fazekas Flora Franciska_1
Prez_Forró_1
Prez_StundlL_1
Prez_Sümegi_1
Prez_Czibula
Prez_Fazekas Flora Franciska
Prez_Forró
Prez_StundlL
Prez_Sümegi