Miesto: Univerzita Szent István Egyetem, Rektorská aula na prízemí Gödöllő, Páter Károly ul. 1.

Vážení návštevníci!
Prezentácie uvedené na otváracej konferencii organizovanej organizáciami Emek Np Kft a Dry Fermentation Biogas, n.o. projektu BioCycle nájdete tu.

Prednášajúci: