Zhodnocovanie CO2, odpadovej vody a tepla z odpadu bioplynovej stanice pomocou uzavretého cyklu

biocycleProfesijná orientácia partnerov (zelená energetika, obnoviteľné zdroje energie) a ich predchádzajúca spolupráca viedli k myšlienke spoločného projektu. Slovenský partner sa chystá v rámci iného projektu inštalovať bioplynovú stanicu zužitkujúcu poľnohospodárske produkty a odpady aj z cezhraničného regiónu. Na uplynulých osobných stretnutiach slovenský partner nastolil environmentálnu problematiku niektorých škodlivých vedľajších produktov z bioplynovej stanice (CO2, perkolát).
Maďarský partner navrhol spoluprácu pri riešení danej problematiky, nakoľko členovia tímu boli v minulosti účastníkmi viacerých bioplynových projektov v Maďarsku a majú dostatočné znalosti v tejto oblasti. V prípravnej fáze partneri určili hlavné aktivity a súvisiace rozpočtové položky, na základe ktorých v úzkej spolupráci pripravili projektový materiál.

Maďarský partner zabezpečí manažérske a odborné úlohy projektu, najmä čo sa týka zabezpečenia odbornosti, skúseností a správnej komunikácie v rámci danej témy. Slovenský partner bude mať za úlohu koordináciu projektu a realizuje inštaláciu technológie odbornou pomocou vedúceho partnera. Vzhľadom na rozdiely vo vnútroštátnych právnych predpisoch, finanční manažéri oboch strán zabezpečia potrebné finančné postupy.
Úzka spolupráca partnerov je nevyhnutná z hľadiska úspešnosti projektu, ktorá sa bude prejavovať okrem každodenného telefonického/e-mailového spojenia aj organizovaním pravidelných projektových stretnutí.

Aktuality:

2. medzinárodný workshop

Miesto: Karát Hotel*** konferenciaterem, 2900 Komárom Czuczor Gergely utca 54 22.07.2014 Vážení návštevníci! Prezentácie uvedené na workshope organizovanom organizáciami Emek Np Kft a Dry Fermentation Biogas, n.o. projektu BioCycle nájdete tu. Prednášajúci: Czibula Kristián, EMEK nonprofit Kft. Zuzana Forróová, Dry Fermentation Biogas n.o. Kóbor Péter Roboz Ágnes, Budapest Corvinus Univerzita Marta Holczheiová, HYDROGEN Slovakia s.r.o…. Read more »

Študijná cesta European Algae Biomass – Španielsko

Zhodnocovanie CO2, odpadovej vody a tepla z odpadu bioplynovej stanice pomocou uzavretého cyklu / Biogáz hulladék CO2-jének, -szennyvizének, és hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával (HUSK/1301/2.1.1/0002) Dátum: 05.05.2014 – 07.05.2014 Miesto: Hotel Al-Andalus Palace, Sevilla, Španielsko Prítomní: podľa prezenčnej listiny, menovite: David Gőgh – EMEK Np. Kft, projektový manažér Kristián Czibula – EMEK Np. Kft – finančný… Read more »

BioCycle 1. medzinárodný workshop

Miesto: Lurdy Konferenčné stredisko, Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14 29.04.2014 Vážení návštevníci! Prezentácie uvedené na workshope organizovanom organizáciami Emek Np Kft a Dry Fermentation Biogas, n.o.  projektu BioCycle nájdete tu. Prednášajúci: Sümegi Zoltán, EMEK nonprofit Kft. Zuzana Forróová, Dry Fermentation Biogas n.o. Mgr. Czibula Kristián, EMEK nonprofit Kft. Csányi Ferenc, Első Magyar Algatechnika Kft. (Prvá Maďarská… Read more »

Otváracia konferencia

Miesto: Univerzita Szent István Egyetem, Rektorská aula na prízemí Gödöllő, Páter Károly ul. 1. Vážení návštevníci! Prezentácie uvedené na otváracej konferencii organizovanej organizáciami Emek Np Kft a Dry Fermentation Biogas, n.o. projektu BioCycle nájdete tu. Prednášajúci: Guzli Piroska, EMEK nonprofit Kft. Forró Zsuzsanna, Dry Fermentation Biogas n.o. forro_zsuzsanna_pres_140204 Ing. Attila Kment, Slovenska Technicka Univerzita v Bratislave… Read more »