Aktivity projektu

Aktivity v rámci projektu:

Projektový a finančný manažment – budú robiť úplnú realizáciu a monitorovacie procesy projektu.

Organizovanie spoločných podujatí – Zahrňuje otváraciu a uzatváraciu konferenciu, ďalej organizovanie projektových stretnutí. Na konferenciách budú účastníci, hlavne tí, ktorí sú priamo zainteresovaní na výsledkoch projektu (hospodári, odborné/akademické organizácie, priama cieľová skupina), oboznámení s dôležitými informáciami týkajúcimi sa projektu (technologický prehľad, história projektu, ciele, plánovanie času, odborné podujatia, míľniky, technické údaje, situácia a plány v EÚ, atď.)

Určenie a realizácia komunikačných a marketingových hlavných princípov, týmto spôsobom informovať cieľové skupiny o technológii recyklácie a zhodnocovania biomasy vo všeobecnosti aj špecificky z hľadiska Projektu

Vyhotovenie detailnej Štúdie uskutočniteľnosti

Študijné a referenčné cesty – návšteva takých konferencií/výstav, na ktorých poprední svetoví odborníci prezentujú najčerstvejšie informácie o technológii. Plánujeme jednu študijnú cestu do Severnej Ameriky (pretože tu je daná téma z teoretického aj praktického hľadiska na najvyššej úrovni), resp. jednu v rámci Európy (tu hlavne za účelom spoznania európskych špecifík, smerníc, prognóz, predpisov, atď., ale aj kvôli odborníkov, ktorí sú k nám geograficky bližšie).

Organizovanie workshopov – Na workshopy sa budeme snažiť získať ako prednášajúcich a expertov, medzinárodne uznaných odborníkov, výskumníkov danej oblasti.

Kompletné zaobstaranie a inštalovanie technológie

Aktuality:

2. medzinárodný workshop

Miesto: Karát Hotel*** konferenciaterem, 2900 Komárom Czuczor Gergely utca 54 22.07.2014 Vážení návštevníci! Prezentácie uvedené na workshope organizovanom organizáciami Emek Np Kft a Dry Fermentation Biogas, n.o. projektu BioCycle nájdete tu. Prednášajúci: Czibula Kristián, EMEK nonprofit Kft. Zuzana Forróová, Dry Fermentation Biogas n.o. Kóbor Péter Roboz Ágnes, Budapest Corvinus Univerzita Marta Holczheiová, HYDROGEN Slovakia s.r.o…. Read more »

Študijná cesta European Algae Biomass – Španielsko

Zhodnocovanie CO2, odpadovej vody a tepla z odpadu bioplynovej stanice pomocou uzavretého cyklu / Biogáz hulladék CO2-jének, -szennyvizének, és hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával (HUSK/1301/2.1.1/0002) Dátum: 05.05.2014 – 07.05.2014 Miesto: Hotel Al-Andalus Palace, Sevilla, Španielsko Prítomní: podľa prezenčnej listiny, menovite: David Gőgh – EMEK Np. Kft, projektový manažér Kristián Czibula – EMEK Np. Kft – finančný… Read more »

BioCycle 1. medzinárodný workshop

Miesto: Lurdy Konferenčné stredisko, Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14 29.04.2014 Vážení návštevníci! Prezentácie uvedené na workshope organizovanom organizáciami Emek Np Kft a Dry Fermentation Biogas, n.o.  projektu BioCycle nájdete tu. Prednášajúci: Sümegi Zoltán, EMEK nonprofit Kft. Zuzana Forróová, Dry Fermentation Biogas n.o. Mgr. Czibula Kristián, EMEK nonprofit Kft. Csányi Ferenc, Első Magyar Algatechnika Kft. (Prvá Maďarská… Read more »

Otváracia konferencia

Miesto: Univerzita Szent István Egyetem, Rektorská aula na prízemí Gödöllő, Páter Károly ul. 1. Vážení návštevníci! Prezentácie uvedené na otváracej konferencii organizovanej organizáciami Emek Np Kft a Dry Fermentation Biogas, n.o. projektu BioCycle nájdete tu. Prednášajúci: Guzli Piroska, EMEK nonprofit Kft. Forró Zsuzsanna, Dry Fermentation Biogas n.o. forro_zsuzsanna_pres_140204 Ing. Attila Kment, Slovenska Technicka Univerzita v Bratislave… Read more »