European Algae Biomass Association – Europská asociácia pre biomasu z rias
http://www.eaba-association.eu/

Algae Biomass Organization – Organizácia biomasy rias
http://www.algaebiomass.org/

All about algae – Všetko o riasách
http://allaboutalgae.com/

Algae Industry Magazine – Priemyselný magazín riasy
http://www.algaeindustrymagazine.com

Oilgae
http://www.oilgae.com

Algae to Fuels – Palivo z rias

Green Energy Storage Consulting, n.o. – akumulácia energie z obnoviteľných zdrojov a budovanie klastra
www.gesc.sk

Webstránka programu cezhraničnej spolupréce maďarská republika – slovenská republika 2007 – 2013
www.husk-cbc.eu

www.greenprojekt.sk

www.envirovid.eu

www.emekkft.hu

www.projektservis.sk

Dry Fermentation Biogas, n.o.
www.dfbiogas.sk

Zelené riasy – inovatívna zelená energia
http://news.sk/rss/link/2014/09/2293927/zelene-riasy-inovativna-zelena-energia/

http://www.greenfo.hu/galeriak/2014/10/08/algagyar-gutan

http://www.payperpost.sk/article.php?id=25

Aktuality:

2. medzinárodný workshop

Miesto: Karát Hotel*** konferenciaterem, 2900 Komárom Czuczor Gergely utca 54 22.07.2014 Vážení návštevníci! Prezentácie uvedené na workshope organizovanom organizáciami Emek Np Kft a Dry Fermentation Biogas, n.o. projektu BioCycle nájdete tu. Prednášajúci: Czibula Kristián, EMEK nonprofit Kft. Zuzana Forróová, Dry Fermentation Biogas n.o. Kóbor Péter Roboz Ágnes, Budapest Corvinus Univerzita Marta Holczheiová, HYDROGEN Slovakia s.r.o…. Read more »

Študijná cesta European Algae Biomass – Španielsko

Zhodnocovanie CO2, odpadovej vody a tepla z odpadu bioplynovej stanice pomocou uzavretého cyklu / Biogáz hulladék CO2-jének, -szennyvizének, és hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával (HUSK/1301/2.1.1/0002) Dátum: 05.05.2014 – 07.05.2014 Miesto: Hotel Al-Andalus Palace, Sevilla, Španielsko Prítomní: podľa prezenčnej listiny, menovite: David Gőgh – EMEK Np. Kft, projektový manažér Kristián Czibula – EMEK Np. Kft – finančný… Read more »

BioCycle 1. medzinárodný workshop

Miesto: Lurdy Konferenčné stredisko, Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14 29.04.2014 Vážení návštevníci! Prezentácie uvedené na workshope organizovanom organizáciami Emek Np Kft a Dry Fermentation Biogas, n.o.  projektu BioCycle nájdete tu. Prednášajúci: Sümegi Zoltán, EMEK nonprofit Kft. Zuzana Forróová, Dry Fermentation Biogas n.o. Mgr. Czibula Kristián, EMEK nonprofit Kft. Csányi Ferenc, Első Magyar Algatechnika Kft. (Prvá Maďarská… Read more »

Otváracia konferencia

Miesto: Univerzita Szent István Egyetem, Rektorská aula na prízemí Gödöllő, Páter Károly ul. 1. Vážení návštevníci! Prezentácie uvedené na otváracej konferencii organizovanej organizáciami Emek Np Kft a Dry Fermentation Biogas, n.o. projektu BioCycle nájdete tu. Prednášajúci: Guzli Piroska, EMEK nonprofit Kft. Forró Zsuzsanna, Dry Fermentation Biogas n.o. forro_zsuzsanna_pres_140204 Ing. Attila Kment, Slovenska Technicka Univerzita v Bratislave… Read more »