Záznam zo študijnej cesty zo Spojených Štátov Amerických (USA)

Zhodnocovanie CO2, odpadovej vody a tepla z odpadu bioplynovej stanice pomocou uzavretého cyklu / Biogáz hulladék CO2-jének, -szennyvizének, és hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával
(HUSK/1301/2.1.1/0002)

Dátum: 28.09.2013 – 06.10.2013
Miesto: Hotel Hilton, Orlando, Spojené Štáty Americké (USA)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, menovite:

Adrián Horváth – Dry Fermentation Biogas, n.o., riaditeľ
Zuzana Forróová – Dry Fermentation Biogas, n.o., projektová manažérka
Róbert Nagy, Ing. – Dry Fermentation Biogas, n.o., finančný manažér
Vojtech Forró – externý odborník
Blažena Sebenská, Ing. – externá odborníčka

Cieľom študijnej cesty

Študijná cesta projektového tímu týkajúce sa realizácie projektu s názvom:

Zhodnocovanie CO2, odpadovej vody a tepla z odpadu bioplynovej stanice pomocou uzavretého cyklu / Biogáz hulladék CO2-jének, -szennyvizének, és hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Cieľom študijnej cesty bola účasť na konferencii Algae Biomass Summit v Orlande a získať čím väčšie poznatky v oblasti využitia rias, biomasy a zhodnocovania CO2, odpadovej vody a tepla.

Študijná cesta prebiehala letecky z Budapešti do Paríža, z Paríža do New Yorku, a nakoniec z New Yorku do Orlanda. Konferencia trvala od 30.09.2013 do 04.10.2013. Program konferencie obsahoval aj dve študijné cesty (tzv. florida tour a Algenol tour).

Prvý deň konferencie (30.09.2013) na konferencii začal prvou študijnou cestou (florida tour) do vesmírneho výskumného centra Kennedy Space Center a automobilovej dráhy Daytona International Speedway. Tu, sme mali možnosť stretnúť a nezávezne sa porozprávať s dôležitými spoločnosťami v oblasti rias. Po návrate z prvej študijnej cesty prebiehalo otvorenie konferencie a otvorenie výstavnej haly.

Druhý a tertí deň konferencie (02.- 01.10.2013) začal s otvorením výstavnej haly. Nasledovali raňajky a otváracie príhovory Mary Rosenthalovej, Todda Taylora a Margaret McCormickovej. Na prvom a druhom dni sme sa zúčastnili viacerých zaujímavých prednášok, napríklad prednáška o pestovaní rias a inovačných výrob biomasy. Pretože poobede prebiehali prednášky aj v konkurenčných paneloch, rozdelili sme sa, aby sme získali čo najviac poznatok. Vo výstavnej hale sme sa rozprávali s viacerými odborníkmi – výrobcami a inovátormi v oblasti biomasy a rias.

Štvrtý konferencie (03.10.2013) prebiehali posledné prednášky konferencie. Od 12:30 hod. sme sa zúčastnili druhej študijnej cesty do spoločnosti AGENOL, ktorá sa zaoberá pestovaním a využitím rias už dlhé obdobie úspešne. Mali sme možnosť nahliadnuť priamo do procesu pestovania rias. Keďže sme videli prísne tajné informácie, ktoré nemohli byť zverejnené pre konkurenčné spoločnosti, preto sme nedostali možnosť robiť fotografie, ktoré boli prísne zakázané.

Posledný deň (04.10.2013) bol venovaný ukončeniu konferencie, kde sme dostali možnosť na osobné stretnutia so spoločnosťami MicroBioEngineering, Evodos, Measurement Specialities a Waterwheel Factory. Tieto spoločnosťi sa už podielali na podobných projektoch v oblasti bioplynových staníc, perkolátu a zhodnocovania tepla, CO2, a odpadovej vody z odpadu bioplynovej stanice.

Úspešne hodnotíme účasť na konferencii.Mali sme možnosť spoznať viacero spoločností úspešne fungujúcich v oblasti využívania rias na rôzné účely.