Zhodnocovanie CO2, odpadovej vody a tepla z odpadu bioplynovej stanice pomocou uzavretého cyklu / Biogáz hulladék CO2-jének, -szennyvizének, és hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával
(HUSK/1301/2.1.1/0002)

Dátum: 05.05.2014 – 07.05.2014
Miesto: Hotel Al-Andalus Palace, Sevilla, Španielsko

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, menovite:

David Gőgh – EMEK Np. Kft, projektový manažér
Kristián Czibula – EMEK Np. Kft – finančný manažér
Róbert Nagy, Ing. – Dry Fermentation Biogas, n.o., finančný manažér
Štefan Kis – externý odborník

Cieľom študijnej cesty

Študijná cesta projektového tímu týkajúce sa realizácie projektu s názvom:

Zhodnocovanie CO2, odpadovej vody a tepla z odpadu bioplynovej stanice pomocou uzavretého cyklu / Biogáz hulladék CO2-jének, -szennyvizének, és hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Cieľom študijnej cesty bola účasť na konferencii ACI European Algae Biomass Conference v Sevilla Španielsko a získať čím väčšie poznatky v oblasti využitia rias, biomasy a zhodnocovania CO2, odpadovej vody a tepla.

Priebeh študijnej cesty:

Študijná cesta prebiehala letecky z Viedne do Palma de Malorca, z Palma de Malorca do Sevilla. V hoteli Hotel Al-Andalus Palace bola usporiadaná aj konferencia ACI´s European Algae Biomass. Konferencia trvala od 06.05.2014 do 07.05.2014 od ranných hodín, cca. od 8:00 do večerných hodín, cca. do 18:00. Program konferencie obsahoval aj študijnú cestu do Aqualia v Chiclana de la Frontera, Cádiz.

Nultý deň konferencie (05.05.2014) sa začal študijnou cestou do Aqualia v Chiclana de la Frontera, Cádiz. Tu, sme mali možnosť vidieť a oboznámiť sa namontovanými a používanými zariadeniami, nezáväzne sa porozprávať s dôležitými spoločnosťami v oblasti rias.

Prvý deň konferencie (06.05.2014) začínal o 8:00 s registráciou účastníkov. O 9:00 nasledovali príhovory, viceprezidenta Europena Algae Biomass a organizátora. Na prvom dni sme sa zúčastnili viacerých zaujímavých prednášok o pestovaní a zberu rias a inovatívnych výrob biomasy. Vo výstavnej hale sme sa rozprávali s viacerými odborníkmi a výrobcami v oblasti biomasy a rias.

Druhí deň konferencie (07.05.2014) začínal o 8:30. Mali sme možnosť si vypočuť prednášky o plánovaných projektoch Európskej únie a prebiehajúcich a realizovaných projektoch v rámci EU a vo svete. Vo výstavnej hale sme sa stretli s prednášajúcimi a sme sa rozprávali o pestovaní a využití rias na výrobu bioplynu.